Patienter har følgende tilskudsmuligheder til behandling hos en statsaut. fodterapeut.

Sygeforsikringen Danmark: Hvis du er medlem af gruppe 1 eller 2, kan du få tilskud til fodbehandling og ortopædiske fodindlæg hos statsaut. fodterapeuter. Hvis du er medlem af gruppe 5 kan du kun få tilskud til ortopædiske fodindlæg. Læs mere om tilskuddet på www.sygeforsikring.dk (linket åbner i et nyt vindue)

Kommuner:

  • Pensionister kan søge om helbredstillæg for de ydelser, hvor der i forvejen gives tilskud fra den offentlige sygesikring
  • Pensionister kan søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at borgeren har behov for dette.
  • Borgere med personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om støtte til ortopædiske fodindlæg jf. Serviceloven.

Du skal henvende dig til din hjemkommune for at høre nærmere om, hvordan du søger. Helbredstillæggene bliver beregnet på baggrund af din formue.

Kommunen kan have indgået en prisaftale med en bestemt behandlere eller leverandører. Det betyder imidlertid ikke, at du skal benytte netop den leverandør eller behandler, men dit tillæg vil blive beregnet ud fra det beløb, som prisaftalen lyder på.

Priser:

priserne er fra. jan 2014